Voor wie is deze actie?

Wij snappen dat u graag wilt weten voor wie u doneert of zich inspant.

Onze held

Marnix met zijn trots, zijn gezin.

In eerdere berichtgevingen was het, gezien Marnix' privé-omstandigheden, beter om in alle rust en veiligheid zich te focussen op zichzelf, gezin, familie en vrienden. Door de veranderde situatie, waarin Marnix nog kans maakt op een experimentele behandeling, is er meer geld nodig. Héél veel geld. Dat heeft hem doen besluiten om toch in de openbaarheid te treden.

Marnix' medicijn

  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Staan voor een veteraan.